Nvidia MPI

Általános leírás: https://developer.nvidia.com/mpi-solutions-gpus

Nvidia MPI Példa program

Példa program Cray MPI használatához, amit Nvidia GPU-ra is optimalizálni lehet:

#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <mpi.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
  int rank, size, new_rank, new_size;
  int color, key;
  char hostname[256];

  // Initialize MPI
  MPI_Init(&argc, &argv);

  // Get the rank and size of the MPI communicator
  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);
  MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);

  // Set color and key for the split
  color = rank % 2; // Even and odd ranks will have different colors
  key = rank;    // Use the original rank as the key for ordering within the new communicator

  // Split the communicator based on color and key
  MPI_Comm new_comm;
  MPI_Comm_split(MPI_COMM_WORLD, color, key, &new_comm);

  // Get the rank and size within the new communicator
  MPI_Comm_rank(new_comm, &new_rank);
  MPI_Comm_size(new_comm, &new_size);

  gethostname(hostname, sizeof(hostname));

  // Print information
  printf("Original rank %d, color %d, key %d --> New rank %d of %d on node %s\n", rank, color, key, new_rank, new_size, hostname);

  // Free the new communicator
  MPI_Comm_free(&new_comm);

  // Finalize MPI
  MPI_Finalize();

  return 0;
}

További példák több GPU kihasználásához az alábbi linken találhatók: https://enccs.github.io/gpu-programming/8-multiple_gpu/#assigning-mpi-ranks-to-gpu-devices

Nvidia MPI CCE

A CCE compiler-hez be kell tötelni az A100 kártyához tartozó modult és be kell állítani a környezeti változót az optimalizáláshoz.

module load craype-accel-nvidia80
export CRAY_ACCEL_TARGET=nvidia80
cc nvidia-mpi.c -o nvidia-mpi-cce -lcudart

Az Nvidia gyorsítás dinamikus linkelését a következőképpen lehet ellenőrizni:

$ ldd nvidia-mpi-cce | grep mpi
   libmpi_cray.so.12 => /opt/cray/pe/lib64/libmpi_cray.so.12 (0x00007f9ebf8b4000)
   libmpi_gtl_cuda.so.0 => /opt/cray/pe/lib64/libmpi_gtl_cuda.so.0 (0x00007f9ebf66e000)

Nvidia MPI nvphc

A Cray Nvidia compiler használatához be kell tölteni az NVIDIA HPC SDK környezetet. Ezután a GPU gyorsításhoz a -mp=gpu kapcsolót kell használni, a gpu=cc80 biztosítja az A100 kártya optimalizálást.

module swap PrgEnv-cray PrgEnv-nvhpc
cc nvidia-mpi.c -o nvidia-mpi -mp=gpu -gpu=cc80

Az Nvidia gyorsítás dinamikus linkelését a következőképpen lehet ellenőrizni:

$ ldd nvidia-mpi | grep libmpi
   libmpi_nvidia.so.12 => /opt/cray/pe/lib64/libmpi_nvidia.so.12 (0x00007f1530c9e000)

Nvidia MPI Batch Job

A példa program beküldése 4 gépre 8 taskot használva:

#!/bin/bash
#SBATCH -A hpcteszt
#SBATCH --partition=ai
#SBATCH --job-name=nvidia-mpi
#SBATCH --output=nvidia-mpi.out
#SBATCH --time=06:00:00
#SBATCH --nodes=4
#SBATCH --ntasks-per-node=8
#SBATCH --gres=gpu:1
srun ./nvidia-mpi