Cuda-aware MPI

Cuda-aware MPI Példa program

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <mpi.h>
#include <cuda_runtime.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
  int myrank;
  float *val_device, *val_host;

  MPI_Init(&argc, &argv);
  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &myrank);

  val_host = (float*)malloc(sizeof(float));
  cudaMalloc((void **)&val_device, sizeof(float));

  *val_host = -1.0;
  if (myrank != 0) {
   printf("%s %d %s %f\n", "I am rank", myrank, "and my initial value is:", *val_host);
  }

  if (myrank == 0) {
    *val_host = 42.0;
    cudaMemcpy(val_device, val_host, sizeof(float), cudaMemcpyHostToDevice);
    printf("%s %d %s %f\n", "I am rank", myrank, "and will broadcast value:", *val_host);
  }

  MPI_Bcast(val_device, 1, MPI_FLOAT, 0, MPI_COMM_WORLD);

  if (myrank != 0) {
   cudaMemcpy(val_host, val_device, sizeof(float), cudaMemcpyDeviceToHost);
   printf("%s %d %s %f\n", "I am rank", myrank, "and received broadcasted value:", *val_host);
  }

  cudaFree(val_device);
  free(val_host);

  MPI_Finalize();
  return 0;
}

Cuda-aware MPI CCE

A példa program fordítása CCE compiler segítségével:

module load craype-accel-nvidia80
export CRAY_ACCEL_TARGET=nvidia80
cc cuda-aware-mpi.c -o cuda-aware-mpi -lcudart -target-accel=nvidia80

A dinamikus linkelés ellenőrzése:

$ ldd cuda-aware-mpi | grep mpi
   libmpi_cray.so.12 => /opt/cray/pe/lib64/libmpi_cray.so.12 (0x00007fabda26a000)
   libmpi_gtl_cuda.so.0 => /opt/cray/pe/lib64/libmpi_gtl_cuda.so.0 (0x00007fabda024000)

Cuda-aware MPI Batch Job

Példa a job beküldésére 2 gépre 8 task-on:

#!/bin/bash
#SBATCH -A hpcteszt
#SBATCH --partition=ai
#SBATCH --job-name=cuda-aware-mpi
#SBATCH --output=cuda-aware-mpi.out
#SBATCH --time=06:00:00
#SBATCH --nodes=2
#SBATCH --ntasks-per-node=8
#SBATCH --gres=gpu:1
export MPICH_GPU_SUPPORT_ENABLED=1
srun ./cuda-aware-mpi