Az első Projekt

Az első lépések

 • Tervezés: Határozza meg a projekt célját és a szükséges számítási feladatokat.

  Szükséges erőforrások összeszedése korábbi futtatások alapján (pl. processzor magok, memória, tárhely stb.) és a szükséges futtatási idő becslése.

 • Projekt beregisztrálása

  A HPC Portálon szükséges felvenni a projekthez tartozó információkat:

  Ugrás a HPC Portálra

  Projekt neve, Erőforrás igény

  HPC Projekt igénylés workflowja

  Még több információ érhető el a HPC Portál Felhasználói kézikönyv menüpontja alatt:

  Ugrás a HPC Portál Felhasználói kézikönyvéhez

 • Projekt elbírálása

  Szükség esetén technikai támogatást nyújt a HPC Kompetencia Központ a projektigényléssel kapcsolatban, például kiegészítés kérése.

 • Környezet elkészítése: megfelelő partíció kiválasztása

Elérhető Partíciók:

 • CPU

 • GPU

 • AI

 • BigData

Még több információ a Elérhető partíciók fejezetben

 • Projekt előkészítése: Hozzon létre egy projekt mappát a login node-on, ahol tárolhatja az összes szükséges fájlt és forráskódot.

  Gondoskodjon róla, hogy a projekt mappa megfelelő engedélyekkel rendelkezzen.

 • Programkód írása: Írjon vagy készítsen elő egy programot, amelyet a HPC Komondor rendszeren szeretne futtatni.

  Ez lehet valamilyen tudományos szimuláció, adatelemzés vagy bármilyen más HPC feladat.

 • SLURM script elkészítése: Hozzon létre egy SLURM scriptet (.sbatch fájl), vagy egy futtatható (.sh) filet amelyben definiálja a feladatot.

  Határozza meg az erőforrásigényeket, a futási időt, a kimeneti fájlok nevét stb. Ezt a scriptet használja majd a feladat beküldéséhez a SLURM rendszerbe.

  #!/bin/bash
#SBATCH -A <projectname>
#SBATCH --partition=cpu
#SBATCH --job-name=<jobname>
#SBATCH --time=01:30:00
#SBATCH --mem-per-cpu=3000
#SBATCH --mail-type=ALL
#SBATCH --mail-user=<emailaddress>
<command>

További példák: .. code-block:: bash

#SBATCH -c 8 #SBATCH -n 16 #SBATCH –ntasks-per-node 8

 • Feladat beküldése: Küldje be a SLURM scriptet a SLURM rendszerbe a sbatch parancs segítségével.

  Például:

sbatch script_neve.sbatch

Ez elindítja a feladatot a HPC rendszerben az elvárt erőforrásokkal.

 • Feladat ellenőrzése és kimenet vizsgálata:

  squeue vagy a sacct paranccsal a feladat állapotát tudja ellenőrizni. Például:

sacct --format=jobid,elapsed,ncpus,ntasks,state
 • Az ütemezővel kapcsolatos fogalmakat itt gyűjtöttük össze: