Ansys Fluent

Journal file létrehozása Ansys Fluent-ben

1.   File -> Write -> Start Journal
2.   Text User Interface-en keresztül alkalmazza a szükséges beállításokat, futassa a szimulációt pár iterációval, majd mentse el az eredményeket.
3.   File -> Write -> Stop Journal
4.   A létrejött Journal file-t szövegszerkesztőben megnyitva módosíthatja (pl. iterációk száma, mentés helye, stb.)

SLURM script létrehozása

#!/bin/bash
#SBATCH --job-name=<job-name>
#SBATCH --output=%j.out
#SBATCH --error=%j.err
#SBATCH --partition=cpu
#SBATCH --nodes=1
#SBATCH --ntasks-per-node=8
#SBATCH --time=00:10:00
#SBATCH --account=<project-name>

### NOTICE. DO NOT use flag "--cpus-per-task= "
### It will break job setting, so no MPI/OpenMP job

export SLURM_MPI_TYPE=pmi2
export OMP_NUM_THREADS=1
export SSH_SPAWN=0
export I_MPI_OFI_LIBRARY_INTERNAL=0
export INTELMPI_ROOT=/opt/software/packages/intel/mpi/2021.9.0/
export SLURM_CPU_BIND=none

if [ $SLURM_JOB_NUM_NODES -eq 1 ]
then
export I_MPI_FABRICS=shm
fi

rm -rf fluentHostfile
FLUENTNODES="$(scontrol show hostnames)"
echo $FLUENTNODES > fluentHostfile

export ANSYSLMD_LICENSE_FILE=1056@license.komondor.hpc.einfra.hu

/opt/software/packages/ansys/2023r1/ansys_inc/v231/fluent/bin/fluent 3ddp -g -t $SLURM_NTASKS -mpi=intel -mpiopt="-genv FI_PROVIDER cxi -genv I_MPI_PIN 1 -genv I_MPI_PIN_CELL core -genv FI_PROVIDER_PATH /opt/cray/libfabric/1.15.2.0/lib64/" -i <journal-file> -cnf=fluentHostfile -scheduler_tight_coupling -pcheck=0

Módosítsa a minta <$variable> közötti részeit a saját beállításainak megfelelően. Amennyiben szükséges, a parancsban változtassa meg az alábbiakat:

2d 2D, single-precison solver
3d 3D, single-precision solver
2ddp 2D, double-precision solver
3ddp 3D, double-precison solver
-g futtatás GUI és graphics nélkül
-i <journal> - Journal file beolvasása
Egyéb parancsok: Ansys Fluent User’s Guide (2023/R2) / 4.1.5. Command Line Startup Options

Megjegyzés

Megjegyzés: A Fluent megnyitása után közvetlenül is megadhatja a TUI parancsokat parancsként, ekkor a Journal file szükségtelenné válik.

Feladat futtatása

1. Másolja fel a szükséges fájlokat a használni kívánt mappába (pl. WinSCP használatával).
2.   Lépjen be a szerverre SSH segítségével.
3.   Használja a következő parancsokat:
cd <working_directory>
sbatch <script_neve>.sbatch
4.   squeue -u <account-name> parancs segítségével követheti a benyújtott job-okat.