Használati dokumentáció

SLURM ütemező használata

A szuperszámítógépen CPU óra (gépidő) alapú ütemezés működik. A felhasználóhoz tartozó Slurm projektek (Account) állapotáról a következő parancs ad információt:

sbalance A második oszlopban (Usage) az egyes felhasználók elhasznált gépideje, a negyedik oszlopban pedig a számla összesített gépideje látható. Az utolsó két oszlop a maximális (Account Limit) és a még elérhető (Available) gépidőről ad tájékoztatást.

User

Usage

Account

Usage

Account Limit

Available (CPU hrs)

bob *

7

foobar

7

1000

993

alice

0

foobar

7

1000

993

A gépidő becslése

Nagyüzemi (production) futtatások előtt gépidőbecslést érdemes végezni. Ehhez a következő parancs használható:

sestimate -N NODES -t WALLTIME

ahol a NODES a lefoglalni kívánt node-ok száma, a WALLTIME pedig a futás maximális ideje.

Fontos, hogy a lefoglalni kívánt gépidőt a lehető legpontosabban adjuk meg, mivel az ütemező ez alapján is rangsorolja a futtatásra váró feladatokat. Általában igaz, hogy a rövidebb job hamarabb sorra kerül. Érdemes minden futás idejét utólag az sacct paranccsal is ellenőrizni.

Állapotinformációk

Az ütemezőben lévő jobokról az squeue, a klaszter általános állapotáról az sinfo parancs ad tájékoztatást. Minden beküldött jobhoz egy egyedi azonosítószám (JOBID) rendelődik. Ennek ismeretében további információkat kérhetünk. Feladott vagy már futó job jellemzői:

scontrol show job JOBID

Minden job egy ún. számlázási adatbázisba (accounting) is bekerül. Ebből az adatbázisból visszakereshetők a lefuttatott feladatok jellemzői és erőforrás-felhasználás statisztikái. A részletes statisztikát a következő paranccsal tudjuk megnézni:

sacct -l -j JOBID

A felhasznált memóriáról a következő parancs ad tájékoztatást:

smemory JOBID

A lemezhasználatról pedig a

sdisk JOBID

Slurm figyelmeztető üzenetek

Resources/AssociationResourceLimit - Erőforrásra vár
AssociationJobLimit/QOSJobLimit - Nincs elég CPU idő vagy a maximális CPU szám le van foglalva
Piority - Alacsony prioritás miatt várakozik

Az utóbbi esetben, csökkenteni kell a job által lefoglalni kívánt időt. Egy adott projekt részére maximálisan 512 CPU-n futhatnak jobok egy adott időben.

Licencek ellenőrzése

Az elérhető és éppen használt licencekről a következő parancs ad információt:

slicenses

Karbantartás ellenőrzése

A karbantartási időablakban az ütemező nem indít új jobokat, de beküldeni lehet. A karbantartások időpontjairól a következő parancs ad tájékoztatást:

sreservations

Összesített felhasználás

Egy hónapra visszamenőleg az elfogyasztott CPU perceket a következő paranccsal kérhetjük le:

susage

Teljes fogyasztás Ha szeretnénk tájékozódni arról, hogy egy bizonyos idő óta mennyi a CPU idő felhasználásunk akkor azt ezzel a paranccsal tudjuk lekérdezni:

sreport -t Hours Cluster AccountUtilizationByUser Accounts=ACCOUNT Start=2015-01-01

Feladatok futtatása Alkalmazások futtatása a szupergépeken kötegelt (batch) üzemmódban lehetséges. Ez azt jelenti, hogy minden futtatáshoz egy job szkriptet kell elkészíteni, amely tartalmazza az igényelt erőforrások leírását és a futtatáshoz szükséges parancsokat. Az ütemező paramétereit (erőforrás igények) a #SBATCH direktívával kell megadni.

Kötelező paraméterek

A következő paramétereket minden esetben meg kell adni:

#!/bin/bash
#SBATCH -A ACCOUNT
#SBATCH --job-name=NAME
#SBATCH --time=TIME

ahol az ACCOUNT a terhelendő számla neve (elérhető számláinkról az sbalance parancs ad felvilágosítást), a NAME a job rövid neve, a TIME pedig a maximális walltime idő (DD-HH:MM:SS). A következő időformátumok használhatók: „minutes”, „minutes:seconds”, „hours:minutes:seconds”, „days-hours”, „days-hours:minutes” és „days-hours:minutes:seconds”.

GPU-k lefoglalása

A GPU-k lefoglalása a következő direktívával történik:

#SBATCH --gres=gpu:N

Az N a GPU-k/node számát adja meg, ami partíciótól függően 1-4 vagy 1-8 lehet.

Interaktív használat

Rövid interaktív feladatokat az «srun» paranccsal tudunk beküldeni, pl.:

srun -l -p gpu -n 1 -t TIME --gres=gpu:1 -A ACCOUNT APP

Interaktív terminál kérése CPU partíción 8 CPU core-ral, core-onként 2000MB RAM-mal a default account-ra:

srun -p cpu -c 8 --mem-per-cpu=2000 --pty bash

Batch job-ok indítása

A jobok feladását a következő parancs végzi:

sbatch slurm.sh

Sikeres feladás esetén a következő kimenetet kapjuk:

Submitted batch job JOBID

ahol a JOBID a feladat egyedi azonosítószáma.

A feladat leállítását a következő parancs végzi:

scancel JOBID

Nem újrainduló jobok

Nem újrainduló jobokhoz a következő direktívát kell használni:

#SBATCH --no-requeue

Feladat sorok

A szuperszámítógépen négy, egymást nem átfedő, sor (partíció) áll rendelkezésre, a CPU, a GPU, az AI, és a BigData sor. Mind a négy éles számolásokra való.

A cpu első olyan CN gépeket tartalmaz amelyben 2 db AMD CPU van
A gpu-ban 1 db AMD CPU és 4 db A100 GPU van.
Az ai-ban 2 db AMD CPU és 8 db A100 GPU van.
A bigdata-ban összesen 12 db Intel CPU és összesen 12 TB memória található.

Az alapértelmezett sor a CPU. A GPU partíciót a következő direktívával lehet kiválasztani:

#SBATCH --partition=gpu

A szolgáltatás minősége (QOS) A szolgáltatást alapértelmezett minősége normal, azaz nem megszakítható a futás.

Magas prioritás A magas prioritású jobok maximum 24 óráig futhatnak, és kétszer gyorsabb időelszámolással rendelkeznek, cserébe az ütemező előre sorolja ezeket a feladatokat.

#SBATCH --qos=fast

Alacsony prioritás

Lehetőség van alacsony prioritású jobok feladására is. Az ilyen feladatokat bármilyen normál prioritású job bármikor megszakíthatja, cserébe az elhasznált gépidő fele számlázódik csak. A megszakított jobok automatikusan újra ütemeződnek. Fontos, hogy olyan feladatokat indítsunk alacsony prioritással, amelyek kibírják a véletlenszerű megszakításokat, rendszeresen elmentik az állapotukat (checkpoint) és ebből gyorsan újra tudnak indulni.

#SBATCH --qos=lowpri

Memória foglalás

Alapértelmezetten 1 CPU core-hoz 1000 MB memória van rendelve, ennél többet a következő direktívával igényelhetünk:

#SBATCH --mem-per-cpu=MEMORY

ahol MEMORY MB egységben van megadva. A maximális memória/core partíciónként eltér:

  • CPU: 2000 MB / core

  • GPU: 4000 MB / core

  • ai: 4000 MB / core

  • bigdata: 42000 MB / core

Email értesítés

Levél küldése job állapotának változásakor (elindulás,leállás,hiba):

#SBATCH --mail-type=ALL
#SBATCH --mail-user=EMAIL

ahol az EMAIL az értesítendő email cím.

Tömbfeladatok (arrayjob)

Tömbfeladatokra akkor van szükségünk, egy szálon futó (soros) alkalmazást szeretnénk egyszerre sok példányban (más-más adatokkal) futtatni. A példányok számára az ütemező a SLURM_ARRAY_TASK_ID környezeti változóban tárolja az egyedi azonosítót. Ennek lekérdezésével lehet az arrayjob szálait elkülöníteni. A szálak kimenetei a slurm-SLURM_ARRAY_JOB_ID-SLURM_ARRAY_TASK_ID.out fájlokba íródnak. Az ütemező a feltöltést szoros pakolás szerint végzi. Ebben az esetben is érdemes a processzorszám többszörösének választani a szálak számát. Bővebb ismertető

#!/bin/bash
#SBATCH -A ACCOUNT
#SBATCH --job-name=array
#SBATCH --time=24:00:00
#SBATCH --array=1-96
srun envtest.sh