Felhasználói szabályzat

A szabályzat a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program működtetéséről szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet, valamint a szuper-számítástechnikai infrastruktúra magyarországi fejlesztéséről szóló 1422/2020. Korm. határozat keretében működtetett nagy teljesítményű számítási infrastruktúra felhasználásához kapcsolódóan nyújtott szolgáltatás használatát szabályozza.

A szuperszámítógépek üzemeltetésének célja a felhasználói kör munkája során felmerülő nagy számításigényű problémák megoldásának támogatása a rendelkezésükre bocsátott számítási erőforráson keresztül.

A szuperszámítógép-rendszer felhasználói a magyar akadémiai körből, valamint a KIFÜ egyéb partneri köréből kerülhetnek ki. Felhasználók a felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek és partnereik, valamint kormányzati szereplők lehetnek, illetve bizonyos feltételek teljesülése esetén innovatív – kutató-fejlesztő tevékenységet végző – piaci szereplők (kis-és középvállalkozások, nagy vállalatok) is.

Mire használható a szuperszámítógép infrastruktúra?

A szuperszámítógépet olyan kutatási és vagy oktatási célú számítási problémák és feladatok megoldására használható, melyet másképp nem lennének megoldhatók. Elsősorban az extrém számítási mennyiséget vagy sebességet igénylő vagy igen nagy memóriaigényű alkalmazások kiszolgálása a cél.

A szuperszámítógépek nem használhatók a fentiektől eltérő célokra (pl. jogszabályba ütköző cselekményre, adattárolásra, operációs rendszerek feltörésére, másokra nézve sértő, vallási, etnikai, politikai vagy zaklató cselekmények folytatására, stb.) vagy más, hagyományos eszközökkel is kielégítően megoldható feladatokhoz, továbbá hagyományos értelemben vett hálózati szolgáltatások (pl. web-, ftp-, adatbázis- vagy file szerver) üzemeltetésére sem.

Hogyan lehet a szuperszámítógéphez hozzáférni?

A szuperszámítógép-rendszer mindegyik alrendszere a KIFÜ központban, illetve regionális központokban üzemelnek, ott, ahol a magyar akadémiai Internet gerinchálózat (HBONE+) nagysebességű vonalai összefutnak. Az alrendszerek többször 10GB/s sebességű, dedikált lambda-kapcsolatokon keresztül kapcsolódnak egymáshoz, illetve a hálózathoz. Igénybevételük távolról, a hálózaton keresztül lehetséges, tetszőleges kliens számítógépről, alfanumerikus vagy grafikus terminál, illetve terminál emuláció, valamint biztonságos kapcsolatot lehetővé tevő protokollok (ssh, scp), köztesréteg felhasználásával.

A kitűnő hálózati kapcsolódás biztosítja, hogy a rendszert a gerinchálózat bármelyik pontjáról nagy sebességgel el lehet érni, és így még nagy mennyiségű adat mozgatása sem jelent problémát.

A szuperszámítógép-rendszerhez való hozzáférést az üzemeltetőtől, vagyis a KIFÜ-től kell igényelni. Az igényléshez kérjük látogasson el a HPC Portálra, melyet az alábbi linken érhet el https://portal.hpc.kifu.hu/, ahol eduID belépés után tud szuperszámítógép-erőforrást igényelni HPC projekt keretében. Azon partnerszervezetek, melyek nem tartoznak az eduID partnerszervei közé a KIFÜ által engedélyezve VHO hozzáféréssel érhetik el a HPC Portált.

Az igényelt erőforrás átvételével a felhasználó deklarálja, hogy megismerte, és magára nézve kötelezőnek tartja a szuperszámítógép használatára vonatkozó szabályokat.

Melyek a felhasználás feltételei?

A szuperszámítógépet csak az engedélyezett erőforrás mérték birtokában a megjelölt feladatokra lehet használni.

A hazai és nemzetközi publikációkban a szuperszámítógép felhasználásával elért tudományos eredményeket és tapasztalatokat meg kell említeni a KIFÜ infrastruktúra alkalmazásának tényét. Kérjük az alábbi mondat szerepeljen: „Köszönjük a lehetőséget, melyet a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség által üzemeltetett Komondor biztosított.”

A szuperszámítógépeket felhasználó projektek státuszáról, előrehaladásáról, elért eredményeiről évente legalább egyszer rövid összegzést, beszámolót kell küldeni a KIFÜ-nek.

Hogyan kerülnek elosztásra az erőforrások?

A szuperszámítógép erőforrásai (gépidő, processzorszám, memória, háttértár) korlátozottak. Az alapvető cél az, hogy mindenki hozzájusson a számára szükséges kapacitáshoz.

A szuperszámítógépen a CPU igényes jobok futtatása helyi ütemező és erőforrás elosztó rendszeren, illetve grid erőforrás brókeren keresztül lehetséges.

Milyen alkalmazások, felhasználói szoftverek illetve fejlesztő eszközök állnak rendelkezésre?

A Komondoron elérhetőek az elterjedt számítógép programozási nyelvek fordítóprogramjai, könyvtárai, illetve egyéb fejlesztőeszközei (pl. C, C++, Fortran), a párhuzamos alkalmazások futtatásához szükséges különféle szoftver környezetek (pl. PVM, MPI, OpenMP), egyéb, Linux környezetben használható HPC (High Performance Computing) eszközök, optimalizált párhuzamos matematikai könyvtárak, valamint különféle célalkalmazások. A szoftverekről részletesebben a Szoftverek menüpontban olvashat. A szoftverekről részletesebben a Szoftverek menüpontban olvashat.

Milyen felhasználói támogatás/segítség vehető igénybe?

A szuperszámítógépek üzemeltetői helpdesk szolgáltatás keretében a gép felhasználói számára szakmai segítséggel, konzultációval, tanácsadással szolgálnak. Továbbá a KIFÜ szervez a szuperszámítógéppel és felhasználásával kapcsolatos tanfolyamokat, workshopokat és szemináriumokat is.

Mennyit kell fizetni a szuperszámítógépek használatáért?

Magyarországon a szuperszámítógépek használata térítésmentes a felsőoktatási- és kutató intézmények számára, továbbá bizonyos feltételek teljesítése mellett a kormányzati- és piaci szereplők számára is nyitott a lehetőség.