Felhasználói szabályzat

A szuperszámítógép-rendszer felhasználói a magyar akadémiai körből, illetve a KIFÜ egyéb partneri köréből kerülhetnek ki.

A szuperszámítógépek tényleges felhasználói ezen intézmények munkatársai illetve hallgatói, valamint a partner szervezetek munkatársai lehetnek.

Speciális esetben, egyéb indokokra való tekintettel (pl. nagy jelentőségű, az ország számára kiemelten fontos kutatás/fejlesztés/alkalmazás stb.) a fenti szabály alól a KIFÜ vezetése egyedi elbírálás alapján felmentést adhat.

Mire használható a szuperszámítógép infrastruktúra?

A szuperszámítógép üzemeltetésének célja a magyar kutatás és felsőoktatás nagysebességű illetve kapacitású számítási igényeinek kiszolgálása. A gépek tehát felhasználhatók az alkalmazására jogosult intézmények bármelyikében folyó olyan kutatási és/vagy oktatási célra, amelyhez ilyen teljesítményű számítástechnikai kapacitás szükséges. Elsősorban az extrém számítási mennyiséget vagy sebességet igénylő vagy igen nagy memóriaigényű alkalmazások kiszolgálása a cél.

A szuperszámítógépek nem használhatók a fentiektől eltérő célokra (pl. profitérdekelt tevékenység keretében folyó fejlesztésekhez, alkalmazásokhoz, vagy más, hagyományos eszközökkel is kielégítően megoldható feladatokhoz, stb.), vagy hagyományos értelemben vett hálózati szolgáltatások (pl. web-, ftp-, adatbázis- vagy file szerver) üzemeltetésére sem.

Hogyan lehet a szuperszámítógépekhez hozzáférni?

A szuperszámítógép-rendszer mindegyik alrendszere a KIFÜ központban, illetve regionális központokban üzemelnek, ott ahol a magyar akadémiai Internet gerinchálózat (HBONE+) nagysebességű vonalai összefutnak. Az alrendszerek többször 10GB/s sebességű, dedikált lambda-kapcsolatokon keresztül kapcsolódnak egymáshoz, illetve a hálózathoz. Igénybevételük távolról, a hálózaton keresztül lehetséges, tetszőleges kliens számítógépről, alfanumerikus vagy grafikus terminál, illetve terminál emuláció valamint biztonságos kapcsolatot lehetővé tevő protokollok (ssh, scp), köztesréteg felhasználásával.

A kitűnő hálózati kapcsolódás biztosítja, hogy a rendszert a gerinchálózat bármelyik pontjáról nagy sebességgel el lehet érni, és így még nagy mennyiségű adat mozgatása sem jelent problémát.

A szuperszámítógép-rendszerhez való hozzáféréshez témaszám(ok)ra van szükség, amit az üzemeltetőtől kell igényelni. Az igényléshez kérjük látogasson el a HPC Portálra, melyet az alábbi linken érhet el https://portal.hpc.kifu.hu/, ahol eduID belépés után tud szuperszámítógép-erőforrást igényelni HPC projekt keretében. Azon partnerszervezetek, melyek nem tartoznak az eduID partnerszervei közé a KIFÜ által engedélyezve VHO hozzáféréssel érhetik el a HPC Portált.

Szükség esetén a KIFÜ konzultálhat is az igénylővel mielőtt döntést hoz. A témaszám személyre szóló és át nem ruházható. A témaszám átvételével a felhasználó deklarálja, hogy megismerte, és magára nézve kötelezőnek tartja a szuperszámítógép használatára vonatkozó szabályokat.

Melyek a felhasználás feltételei?

A szuperszámítógépeket csak érvényes témaszám birtokában, a témaszám igénylésekor megjelölt feladatokra lehet használni a kapott kvóták keretein belül.

A szuperszámítógépek felhasználásával elért tudományos eredmények, tapasztalatok hazai és nemzetközi publikációiban meg kell említeni a KIFÜ infrastruktúra alkalmazásának tényét. Kérjük az alábbi mondat szerepeljen: „Köszönjük a lehetőséget, melyet a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség által üzemeltetett Komondor biztosított.”

A szuperszámítógépeket felhasználó projektek státuszáról, előrehaladásáról, elért eredményeiről évente legalább egyszer rövid összegzést, beszámolót kell küldeni a KIFÜ-nek.

Hogyan kerülnek elosztásra az erőforrások?

A szuperszámítógép erőforrásai (gépidő, processzorszám, memória, háttértár) korlátozottak. Az alapvető cél az, hogy mindenki hozzájusson a számára szükséges kapacitáshoz.

Amennyiben egy adott pillanatban az igények meghaladják a rendelkezésre álló kapacitást, úgy a felhasználható kvóták, és az egyes projektekhez rendelt prioritások alapján osztjuk fel az erőforrásokat. A szuperszámítógépen a CPU igényes jobok futtatása helyi ütemező és erőforrás elosztó rendszeren, illetve grid erőforrás brókeren keresztül lehetséges.

Milyen alkalmazások, felhasználói szoftverek illetve fejlesztő eszközök állnak rendelkezésre?

A szuperszámítógépeken elérhetők az elterjedt számítógép programozási nyelvek fordítóprogramjai, könyvtárai illetve egyéb fejlesztőeszközei (pl. C, C++, Fortran), a párhuzamos alkalmazások futtatásához szükséges különféle szoftver környezetek (pl. PVM, MPI, OpenMP), egyéb, Linux környezetben használható HPC (High Performance Computing) eszközök, optimalizált párhuzamos matematikai könyvtárak, valamint különféle célalkalmazások. A szoftverekről részletesebben a Szoftverek menüpontban olvashat.

Milyen felhasználói támogatás/segítség vehető igénybe?

A szuperszámítógépek üzemeltetői helpdesk szolgáltatás keretében a gép felhasználói számára szakmai segítséggel, konzultációval, tanácsadással szolgálnak. Szervezünk továbbá a szuperszámítógéppel és felhasználásával kapcsolatos tanfolyamokat, workshopokat és szemináriumokat is.

Mennyit kell fizetni a szuperszámítógépek használatáért?

A szuperszámítógépek használata térítésmentes az akadémiai felhasználók számára.